جستجو

باشگاه فوتبال

تعداد نتایج 3 مورد

1.

تست رایگان باشگاه فوتبال تام اصفهان

23 اردیبهشت 1402 ساعت 22:43:35

تست رایگان باشگاه فوتبال تام اصفهان ورزشگاه تختی

2.

دوره جامع فرآیند مدیریت باشگاه فوتبالدوره جامع فرآیند مدیریت باشگاه فوتبال

20 دی 1401 ساعت 15:05:46

دوره جامع فرآیند مدیریت درباشگاه فوتبال باتوجه به نیاز مبرم ساختار فوتبال ایران به مدیریت حرفه ای در فوتبال، برنامه...

3.

باشگاه فوتبال کاسپین

27 شهریور 1399 ساعت 15:30:30

آموزش تخصصی فوتبال پایه تمرینات تخصصی و آمادگی جسمانی تمرینات چابکب و ذهنی تمرینات هوازی و سرعت تمرینات بدنسازی تمرینات...

طراحی سایت توسط دارکوب با استفاده از سیستم مدیریت محتوای دارکوب. با
10 از درآمدهای این سایت صرف امور خیریه می گردد